Powiat brzozowski

Herb Powiat Brzozowski
 • Starosta: Zdzisław Szmyd
 • Zastępca: Wiesław Marchel, Stanisław Szarek, Adam Jajko
 • Przewodniczący Rady: Henryk Kozik
 • Powierzchnia Powiatu: 539 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 75 700
 • • gęstość: 140,45 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 Zdzisław SzmydZdzisław Szmyd
 • Starosta: Zdzisław Szmyd
 • Zastępca: Wiesław Marchel, Stanisław Szarek, Adam Jajko
 • Sekretarz Powiatu: Ewa Tabisz
 • Skarbnik Powiatu: Marta Częczek
 • Przewodniczący Rady: Henryk Kozik
 • Zastępca: Jerzy Kuczma, Jan Pilch
 • Radni Powiatu:
 • Henryk KOZIK, Jacek ADAMSKI, Mieczysław BARĆ, Zygmunt BŁAŻ, Marek CHĘĆ, Stanisław CHROBAK, Janusz DATA, Grzegorz FLOREK, Zdzisław GŁADYSZ, Adam JAJKO, Dariusz KAMIŃSKI, Magdalena KORONA, Jerzy KUCZMA, Wiesław MARCHEL, Jan PILCH, Marek STYCZKIEWICZ, Stanisław SZAREK, Marek WACEK, Ryszard WESOŁOWSKI

Gminy (w tym ilość mieszkańców wchodzące w skład Powiatu):

Brzozów: 26975, Domaradz: 6094, Dydnia: 7937, Haczów: 9128, Jasienica Rosielna: 7829, Nozdrzec: 8096

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powiat brzozowski swoim zasięgiem obejmuje jedną gminę miejsko-wiejską (Brzozów) i pięć wiejskich (Haczów, Jasienica Rosielna, Domaradz, Nozdrzec i Dydnia).

W powiecie realizowane są zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: transportu i dróg publicznych, edukacji publicznej (powiat jest organem prowadzącym dla trzech szkół ponadpodstawowych:
I LO, ZSE i ZSB oraz dla SOSW i PP-P), promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej (działania realizowane przez PCPR, DPS, DPS dla dzieci oraz CIS), przeciwdziałania bezrobociu (działania realizowane przez PUP). Jednym z czołowych zadań samorządu powiatowego jest poprawa stanu dróg powiatowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że do chwili obecnej ponad 90% wszystkich dróg powiatowych otrzymało nową nawierzchnię bitumiczną i zabezpieczone zostały istniejące w powiecie osuwiska. Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane są przede wszystkim przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, a funkcjonujący w strukturach szpitala Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny jest jednym
z najnowocześniejszych ośrodków w kraju.

Naszą dumą są drewniane kościoły w Bliznem i Haczowie, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, a także jedna z najstarszych w Polsce, drewniana cerkiew w Uluczu.

Galeria

Powiat Brzozowski Powiat Brzozowski Powiat Brzozowski Powiat Brzozowski Powiat Brzozowski Powiat Brzozowski

Lokalizacja