Powiat krośnieński

Herb Powiat Krośnieński
 • Starosta: Jan  Pelczar
 • Zastępca: Jan Pelczar, Andrzej Guzik, Monika Subik, Marcin Józefowicz, Marian Pelczar
 • Przewodniczący Rady: Andrzej  Krężałek
 • Powierzchnia Powiatu: 993,12 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 113 086
 • • gęstość: 113,87 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 • Starosta: Jan  Pelczar
 • Zastępca: Jan Pelczar, Andrzej Guzik, Monika Subik, Marcin Józefowicz, Marian Pelczar
 • Sekretarz Powiatu: Zdzisława Żywiec
 • Skarbnik Powiatu: Janusz Turek
 • Przewodniczący Rady: Andrzej  Krężałek
 • Zastępca: Zygmunt Ginalski, Stanisław Kenar
 • Radni Powiatu:
 • Marek Aftanas, Józef Bek, Piotr Bril, Andrzej Dziugan, Zenon Fedak, Zygmunt Ginalski, Kazimierz Gładysz, Andrzej Guzik, Marcin Józefowicz, Adolf Kasprzyk, Stanisław Kenar, Andrzej Krężałek, Grzegorz Nieradka, Maria Parylak, Jan Pelczar, Marian Pelczar, Daniel Piwowar, Stanisław Sajdak, Tomasz Sieniawski, Teresa Sirko, Iwona Stefanik, Monika Subik, Józefa Winnicka – Sawczuk
 • Uwagi:
 • W 2020 roku dotychczasowa skarbnik Krystyna Kasza przeszła na emeryturę, zastąpił ją Janusz Turek

Gminy (w tym ilość mieszkańców wchodzące w skład Powiatu):

Powiat obejmuje łącznie 10 gmin:, gminy wiejskie:, - Chorkówka - 14 154, - Jaśliska - 2 199, - Korczyna - 11 325, - Krościenko Wyżne - 5 622, - Miejsce Piastowe - 13 682, - Wojaszówka - 9 441, gminy miejsko – wiejskie:, - Dukla - 14 498, - Iwonicz-Zdrój-10 981, - Jedlicze - 15 307, - Rymanów - 15 981, Powiat zamieszkuje łącznie 113 190 mieszkańców.,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powiat Krośnieński znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych zakątków w  południowo – wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Geograficznie przynależy do Pogórza Dynowskiego,Dołów Jasielsko–Sanockich i Beskidu Niskiego.Przez teren powiatu przebiega droga krajowa DK 19 prowadząca do największego na Podkarpaciu przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku oraz wiele szlaków turystycznych.Największym naturalnym bogactwem ziemi krośnieńskiej są źródła wód mineralnych znajdujące się w gminie Iwonicz–Zdrój oraz Rymanów.
Działania samorządu powiatowego od początku funkcjonowania jednostki to czas wyzwań oraz skutecznej pracy Rady i Zarządu Powiatu. Przez ten czas zrealizowano wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej przy znaczącym wsparciu i współpracy z samorządami gminnymi. Podejmowano działania związane z pozyskaniem środków unijnych, pozabudżetowych, dzięki którym zrealizowano szereg inwestycji. Priorytetem była także poprawa bazy szkolnej. Podejmowano inicjatywy na rzecz kultury, sportu, promocji. Dbano o dziedzictwo narodowe, a także placówki opieki zdrowotnej.

Galeria

Powiat Powiat Krośnieński Powiat Powiat Krośnieński Powiat Powiat Krośnieński Powiat Powiat Krośnieński Powiat Powiat Krośnieński Powiat Powiat Krośnieński

Lokalizacja