Powiat leżajski

Herb Powiat Leżajski
 • Starosta: Marek  Śliż
 • Zastępca: Krzysztof Trębacz
 • Przewodniczący Rady: Adam  Adam Wylaź
 • Powierzchnia Powiatu: 583 km2 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 69 370
 • • gęstość: 118,99 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 Marek Śliż Marek Śliż
 • Starosta: Marek  Śliż
 • Zastępca: Krzysztof Trębacz
 • Sekretarz Powiatu: Kazimierz  Kryla
 • Skarbnik Powiatu: Zdzisław  Such
Przewodniczący Rady: Adam Adam Wylaź Adam Adam Wylaź
 • Przewodniczący Rady: Adam  Adam Wylaź
 • Zastępca: Marek Leszczak, Józef Majkut
 • Radni Powiatu:
 • Lucjan Czenczek, Marian Grabarz, Edward Jonko, Marek Kogut, Franciszek Krajewski, Agata Kurlej, Marek Leszczak, Zdzisław Leśko, Adam Madej, Józef Majkut, Roman Matuszek, Danuta Pinderska, Halina Pyszowska, Grzegorz Sroka, Józef Stasiowski, Marek Śliż, Krzysztof Trębacz, Adam Wylaź, Dorota Wylaź

Gminy (w tym ilość mieszkańców wchodzące w skład Powiatu):

Gmina Leżajsk 20 051, Gmina Kuryłówka 5 703, Gmina Grodzisko Dolne 8 050, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 21 629

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powiat leżajski leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Pod względem geograficznym znajduje się w obrębie Doliny Dolnego Sanu, Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Sandomierskiej.
W 1975 r. powiat ten zamieszkiwało 62 tys. mieszkańców. W tym czasie dokonano wielu działań związanych z rozwojem miasta. Wybudowano drogi, linie energetyczne, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, rozpoczęto gazyfikację. Powstawały zakłady produkcyjne takie jak: Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego, Browar w Leżajsku, Fabryka Maszyn, Hortex I i II, Instal, Mewa. Dzięki temu Leżajsk przekształcił się w ważny ośrodek przemysłowy. Równocześnie rozbudowano osiedla i obiekty użyteczności publicznej. W roku 1975 zlikwidowano powiaty i wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny kraju. Po upływie ćwierćwiecza nastąpiły przeobrażenia społeczno-gospodarcze, które pozwoliły na powrót do trójstopniowego podziału władzy terytorialnej i przywrócenia powiatów. W 1999 r. przywrócono powiat leżajski.

Największym bogactwem powiatu jest nieskażone i piękne środowisko naturalne. Lasy zajmują tu 18 029 ha, co stanowi 28,2% całkowitej powierzchni powiatu. Tworzą one zwarte kompleksy. Każdy z nich charakteryzuje się odmienną florą, co jest związane z różnicami w podłożu geologicznym – stąd wyodrębnione zostały określone typy lasów: las mieszany świeży, bór mieszany świeży oraz bór świeży. Na terenie powiatu znajdują się rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu i liczne pomniki przyrody.
Najważniejsze inwestycje:
- dom pomocy społecznej w Piskorowicach Mołyniach
- Wyremontowanie Muzeum Ziemi Leżajskiej
- Wybudowanie hali widowiskowo Sportowej przy Zespole Szkół Licealnych
- Droga Powiatowa 1084 Nowa Sarzyna-Kamień
- Most na rzece San w Rzuchowie
- Wybudowanie Nowego Bloku Operacyjnego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców LPR przy szpitalu SP ZOZ w Leżajsku.
- Odrestaurowanie Dworku na Sandomierskiej który został przekazany Szkolnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu

Galeria

Powiat Leżajski Powiat Leżajski Powiat Leżajski Powiat Leżajski Powiat Leżajski

Lokalizacja