Powiat ropczycko-sędziszowski

Herb Powiat Ropczycko-Sędziszowski
 • Starosta: Witold Darłak
 • Zastępca: Witold Darłak, Bernadeta Frysztak, Andrzej Bączkowski, Wiesław Wojdon, Sławomir Bezara
 • Przewodniczący Rady: Józef Rojek
 • Powierzchnia Powiatu: 548,89 km²
 • Populacja (31.12.2019)
 • • liczba ludności: 74 515
 • • gęstość: 135,76 os./km²

Kadencje

Kadencja 2018-2023

 Witold DarłakWitold Darłak
 • Starosta: Witold Darłak
 • Zastępca: Witold Darłak, Bernadeta Frysztak, Andrzej Bączkowski, Wiesław Wojdon, Sławomir Bezara
 • Sekretarz Powiatu: Elżbieta  Wojtasik
 • Skarbnik Powiatu: Jacek Worowski
Przewodniczący Rady: Józef RojekJózef Rojek
 • Przewodniczący Rady: Józef Rojek
 • Zastępca: Stanisław Wrona, Jarosław Broda
 • Radni Powiatu:
 • Piotr Bała, Andrzej Bączkowski, Sławomir Bezara, Rafał Bokota, Jarosław Broda, Marzena Cielec, Wioletta Czemarnik, Witold Darłak, Józef Drozd, Krzysztof Dziuba, Bernadeta Frysztak, Jerzy Kiebała, Jerzy Niedzielski, Józef Rojek, Wiesław Rygiel, Anna Sroka, Marcin Świerad, Stanisław Wrona, Wiesław Wojdon,

Gminy (w tym ilość mieszkańców wchodzące w skład Powiatu):

Ropczyce: 27487, Sędziszów Małopolski: 23784, Wielopole Skrzyńskie: 8151, Iwierzyce: 7735, Ostrów: 7358,

Opis Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powiat Ropczycko-Sędziszowski leży na pograniczu dwóch odmiennych krain geograficznych: Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej. Przez jego teren przebiegają szlaki komunikacyjne, stanowiące istotny element infrastruktury tranzytowej kraju: autostrada A4, droga kolejowa nr 94, linia kolejowa E30. Tworzy to atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców i nowych inwestorów.
Szybki, zrównoważony wzrost gospodarczy i poprawa warunków życia Mieszkańców Powiatu to jeden z głównych celów jego polityki, dlatego Powiat od lat sięga po środki zewnętrzne zarówno na projekty dotyczące poprawy stanu sieci drogowej jak i kultury, opieki społecznej, ochrony zdrowia, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Ciągłe podnoszenie standardów bazy edukacyjnej m.in. przez modernizowanie obiektów szkolnych i prowadzenie pionierskich kierunków kształcenia - to kolejny kluczowy punkt rozwoju inwestycyjnego Powiatu.

Galeria

Powiat Powiat Ropczycko-Sędziszowski Powiat Powiat Ropczycko-Sędziszowski Powiat Powiat Ropczycko-Sędziszowski Powiat Powiat Ropczycko-Sędziszowski Powiat Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Lokalizacja